becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 331 (kinderopvang) | Actieplan kinderopvang: start gesprekken met de regering?

05/04/2022

Het Consortium Kinderopvang, dat bestaat uit de vakbonden, de werkgeversorganisaties, onafhankelijke experten etc. diende recent een nota in bij de Vlaamse regering. We zijn de mediaheisa van de afgelopen tijd beu en wilden de regering eraan herinneren dat wij al langer op tafel kloppen voor de kinderopvang. We vragen dus dringend forse investeringen in de sector, die moeten dienen voor de volgende maatregelen:

  •  Het aantal kinderen per begeleider moet naar beneden. Vlaanderen heeft het hoogst aantal kinderen per begeleider in Europa, dit is onhoudbaar! Wij pleiten voor een ratio van 5 kinderen per begeleider.
  • Meer en voldoende opgeleid personeel. We denken aan bepaalde opleidingsvereisten, maar ook aan tijd en ruimte voor permanente bijscholing en doorgroei-mogelijkheden.
  • Betere loon- en arbeidsvoorwaarden om de sector aantrekkelijk te maken. We pleiten daarbij ook voor een spoedige realisatie van het werknemersstatuut voor elke onthaalouder
  • Meer professionele ondersteuning op de werkvloer, bijvoorbeeld pedagogische coaches. 
  • Groei van de sector richting Trap 2A, zodat ouders voldoende keuze hebben in een toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand aanbod. 
  • Monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit

Stand van zaken 

Het Consortium mocht op 1 april langsgaan bij de Vlaamse regering om de eisen toe te lichten. De regering erkent dat er problemen zijn in de sector en wil verder met ons in dialoog gaan. Vlaams minister-president Jambon engageerde zich namens de regering om de resultaten van deze gesprekken mee te nemen in de besprekingen voor de begroting van 2023. 

Nog vragen of opmerkingen over de actiepunten? Aarzel niet om je BBTK-delegees of lokale BBTK-afdeling te contacteren. 

Nog geen lid? Vul het lidmaatschapsformulier in op onze website! Volg ons zeker ook op Facebook op de pagina ‘ABVV Social Profit’ voor het laatste nieuws uit je sector. Samen sterk!contact.headquarter

Rue Joseph Stevens | Joseph Stevensstraat 7/5
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 545 69 00

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe